Uw privacy

Privacy verklaring van All Seasons Apartments

In Europa is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening Gegevensbescherming van kracht. Voor Caribisch Nederland, alwaar wij formeel zijn gevestigd is deze regelgeving niet van toepassing en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Omdat wij ook klanten in Nederland en België benaderen valt deze website formeel wel onder de verordening. Daarom hebben wij deze website conform de gestelde richting ingericht zodat u weet wat wij doen met uw gegevens en dat wij uw privacy zeer serieus nemen.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Over All Seasons Bonaire

U leest op dit moment de privacy verklaring van All Seasons Apartments B.V.. All Seasons Apartments B.V. All Seasons is een resort en beschikt over 12 accommodaties, 2 hotelkamers, 7 studio’s en 3 appartementen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door All Seasons Apartments B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door All Seasons Apartments B.V., neem dan gerust contact op!

info@allseasonsbonaire.com

Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door All Seasons Apartments B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam kunnen worden opgeslagen op een lokale PC. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan uw namelijk uitschrijven wanneer uw maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@allseasonsbonaire.com

Contact opnemen
Op het moment dat uw contact opneemt met All Seasons Apartments B.V. via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door All Seasons Apartments B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van All Seasons Apartments B.V. privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van All Seasons Apartments B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

De website wordt structureel up to date gehouden door steeds de nieuwste plugins en WordPress updates te installeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende maatregelen zoals malware scanners en firewalls om de website(s) van All Seasons Apartments veilig te houden.

Uw rechten

Recht op inzage
Uw hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij All Seasons Apartments B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe uw door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met All Seasons Apartments B.V.. Uw krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Uw hebt het recht om dit te laten rectificeren door All Seasons Apartments B.V.. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan uw aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij All Seasons Apartments B.V. opgeslagen liggen in het geval uw overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb uw het recht op overdracht. Hierbij dient All Seasons Apartments B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil uw niet langer dat uw gegevens bij All Seasons Apartments B.V. vastgelegd zijn? Dan heb uw het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Uw hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als uw vindt dat All Seasons Apartments B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat All Seasons Apartments B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heb uw het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@allseasonsbonaire.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

De plichten van All Seasons Bonaire

All Seasons Apartments B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van All Seasons Apartments B.V. via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan All Seasons Apartments B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met All Seasons Apartments B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
All Seasons Apartments B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer All Seasons Apartments B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van All Seasons Apartments B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Alles over cookies

Wat zijn Cookies?

Op onze websites maken wij gebruik van cookies die uw browser (het programma waarmee u websites leest) opslaat op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. All Seasons Apartments B.V. maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten.

Technische en tracing-cookies
Op de website van All Seasons Apartments B.V. wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracing-cookies. De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken.
De tracing-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende tracing cookies:

Google Analytics
Google Analytics is software die inzicht verschaft in websiteverkeer naar onze websites (of alles enkelvoud of alles meervoud zou ik doen). Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves.

Social media-buttons (delen)
Share this is een programma waarmee gebruikers de pagina’s op onze website kunnen delen via social media en e-mail. Wanneer u gebruik maakt van Share this, worden er cookies naar uw pc verstuurd door derden.

Cookie-instellingen aanpassen in uw browser
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.